Pravidla a podmínky

Webová stránka fairspin.top (dále jen „fairspin.top, webová stránka, správa webové stránky, my“) představuje systém interaktivních služeb v reálném čase na internetu, včetně informačních služeb a dat poskytovaných správcem webové stránky, mobilní verze webové stránky a dalších produktů, stejně jako služby a data poskytované třetími stranami na webové stránce.

fairspin.top není webovou stránkou provozovatele hazardních her a fairspin.top neprovádí platby na své webové stránce.

Reklamujeme a recenzujeme vybrané herní webové stránky pro informační účely.

Tato použití (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky a pravidla pro používání webové stránky.

„Uživatel webové stránky“ se vztahuje na osoby používající webovou stránku.

Požadavky na používání webové stránky

Upozorňujeme, že webová stránka není určena k používání uživateli mladším 18 let a jednotlivcům, kteří se vyloučili sami.

Uživatelé webové stránky prohlašují, že jsou starší 18 let a mají právní způsobilost uzavírat smlouvy a rozhodovat o používání her a herních webových stránek, které mohou zobrazovat reklamy.

Uživatelé webové stránky také prohlašují, že informace o svém aktuálním umístění jsou vždy přesné a že nepoužívají žádné metody, které by mohly změnit jejich umístění nebo přesměrovat provoz na jiná právní území. Uživatel webové stránky také musí prohlásit, že nebyl vyloučen nebo sám vyloučen z hazardních her.

Uživatel webové stránky je plně odpovědný za to, zda je online hazardní hra v jeho právní jurisdikci legální, a za ověření a dodržování dalších platných právních požadavků.

Váš přístup k webové stránce a jejímu používání se rovněž řídí naší Zásadou ochrany osobních údajů, která je zveřejněna na webové stránce a je nedílnou součástí těchto Podmínek používání.

Tyto Podmínky jsou pro uživatele webové stránky závazné a používání webové stránky uživatelem znamená přijetí a dodržování těchto Podmínek.

Uživatel nemůže převést tyto Podmínky používání a/nebo převést práva a povinnosti uživatele pod tímto smluvním vztahem na jakoukoli třetí stranu, ani zčásti ani zcela.

Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto Podmínek, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Zodpovědné hraní

fairspin.top podporuje iniciativy související s odpovědným hraním. Pokud potřebujete jakékoli informace o vyloučení sebe samého z hazardních her kdykoli nebo jakoukoli jinou podporu související s hazardními hrami, navštivte naši stránku na Odpovědné hraní pro další informace.

Pokud si kdykoli přejete omezit přístup k této webové stránce, kontaktujte nás na adrese info[zavináč]fairspin.top.

Změny v Podmínkách používání

Poslední změna: 20. června 2023.

fairspin.top si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto Podmínky používání. fairspin.top vás o těchto změnách informuje zveřejněním aktualizované verze těchto Podmínek používání. Pokud nesouhlasíte s těmito změnami, vaším jediným prostředkem je přestat přistupovat k webové stránce. Vaše další přístupy k webové stránce a jejich používání znamenají vaše uznání těchto změn a souhlas s podmínkami těchto změn.

Obsah webové stránky

Veškeré informace dostupné na webové stránce slouží pouze pro informační účely a neměly by být v žádném případě chápány jako rady nebo konzultace.

Webová stránka samostatně zobrazuje informace o značkách a uživatelé webové stránky musí sami uvážlivě vybírat značku, se kterou chtějí hrát. Webová stránka neúčtuje uživatelům žádné poplatky za výběr konkrétního online kasina přímo ze stránky fairspin.top.

Herní stránky uvedené na webové stránce mohou pravidelně měnit své propagační nabídky, pravidla a podmínky. Jednotlivé herní stránky mohou a často ruší propagační nabídky bez předchozího upozornění. fairspin.top doporučuje, abyste před hrou na dané stránce prostudovali pravidla a omezení na webové stránce značky.

Tím, že poskytujeme informace o online kasinech a odkazujeme uživatele webové stránky na kasinové webové stránky, je webová stránka odměňována provizemi od provozovatelů online hazardních her. Pokud tedy nakonec rozhodnete kliknout na značku, abyste se o ní dozvěděli více, navštívili webovou stránku značky nebo provedli vklad pomocí této značky, fairspin.top může obdržet provizi.

Za zobrazení informací prezentovaných na webové stránce vám nikdy nebudou účtovány žádné poplatky.

Podmínky používání pro materiály dostupné na webové stránce

Informace na webové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Webová stránka nezaručuje, přímo ani nepřímo, přesnost žádných materiálů nebo informací prezentovaných na webové stránce ani jejich vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel a výslovně se vzdává všech záruk, včetně, ale nejen omezeno na, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Materiály a odkazy na webové stránky třetích stran, které mohou být na této webové stránce zahrnuty, jsou poskytovány pouze pro informační účely.

Webové stránky třetích stran

Webová stránka poskytuje odkazy na jiné webové stránky a/nebo vás přesměrovává na jiné webové stránky a/nebo zdroje, které neovládáme. Přijetím těchto Podmínek používání uznáváte a souhlasíte, že nejsme odpovědni za dostupnost takových webových stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Kromě toho nepodporujeme a nejsme odpovědni za žádné podmínky a ujednání, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamy, služby, produkty a/nebo jiné materiály dostupné na takových webových stránkách třetích stran nebo zdrojích nebo za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s nimi.

Doporučujeme vám pečlivě prostudovat veškeré podmínky používání externích webových stránek před zapojením se do jakýchkoli hazardních aktivit.

Práva duševního vlastnictví webové stránky

Webová stránka může obsahovat materiály chráněné autorským právem, ochrannými známkami a dalšími právně chráněnými materiály, včetně, ale neomezeně na, texty, fotografie, videa, grafiku, hudbu a zvukové záznamy.

Uživatel webové stránky nemá právo upravovat, publikovat, přenášet třetím stranám, účastnit se prodeje nebo převodu práv, vytvářet odvozená díla nebo jinak používat, zcela nebo zčásti, obsah webové stránky.

Chybí-li opatření o autorských a příbuzných právech, není dovoleno kopírovat, distribuovat, přenášet třetím stranám, publikovat nebo jinak používat materiály stažené ze stránky pro obchodní účely bez písemného svolení správce webové stránky nebo jiného zákonného vlastníka duševního vlastnictví.

Pokud máte podezření, že na webové stránce dochází k porušování vašich práv duševního vlastnictví jakýmkoli způsobem, vlastník nebo zástupce těchto práv nás může kontaktovat. Prohlášení o porušení práv duševního vlastnictví musí být odůvodněné a musí obsahovat informace prokazující existenci právních práv k obsahu.

Odůvodnění

TATO WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH, NEVÝSLOVNÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH ZÁRUK, ZÁSTUPNÍCH PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNEK. UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ WEBOVOU STRÁNKU, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY NA VLASTNÍ RIZIKO.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VŠECHNY VÝSLOVNÉ, NEVÝSLOVNÉ NEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY, ZÁSTUPNÍ PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, PŘESNOSTI, ČASOVÉ AKTUALIZACE INFORMACÍ, ÚPLNOSTI INFORMACÍ, KOMPATIBILITY, AKTUÁLNOSTI, INTEGRACE, BEZPEČNOSTI, DŮVĚRNOSTI, SROVNATELNOSTI, TRVÁNÍ VLASTNICTVÍ, KVALITY, VOLNÉHO POUŽITÍ A JAKÝCHKOLI ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍHO OBCHODNÍHO STYKU, POUŽITÍ NEBO OBCHODU NEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY BUDE BEZPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB.

DALEKOJIŽE, SPRÁVA WEBOVÉ STRÁNKY ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, ZÁSTUPNÍ PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY OHLEDNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU A SLUŽEB BUDE VŽDY BEZPŘERUŠENÉ A BEZ CHYB;

WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY SPLNÍ OČEKÁVÁNÍ, POTŘEBY A POŽADAVKY UŽIVATELE NEBO BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A CHYB;

VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU A SLUŽEB BUDOU EFEKTIVNÍ NEBO SPOLEHLIVÉ;

JAKÉKOLI CHYBY NEBO VADY V WEBOVÉ STRÁNCE, JEJÍM OBSAHU A SLUŽBÁCH BUDE SPRÁVA WEBOVÉ STRÁNKY UPRAVENA;

WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY JSOU POVOLINÉ V LIBOVOLNÉM STÁTU NEBO NA LIBOVOLNÉM ÚZEMÍ;

WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY NEOBSAHUJÍ VIRY, PODOBNOU ŠKODLIVOU NEBO DESTRUKTIVNÍ PROGRAMY A/NEBO JAKÉKOLI DALŠÍ ŠKODLIVÉ SLOŽKY;

WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ OBSAH A SLUŽBY BUDOU FUNKČNĚ KOMPATIBILNÍ S VYBAVENÍM A SOFTWAREM UŽIVATELE;

JAKÝKOLI DOKUMENT SOUVISEJÍCÍ S WEBOVOU STRÁNKOU, JEJÍM OBSAHEM A SLUŽBAMI BUDE KDISI DOSTUPNÝ;

SPRÁVA WEBOVÉ STRÁNKY BUDE I NADÁLE PODPOROVAT JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ SLUŽBU NEBO FUNKČNOST WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍHO OBSAHU.

Jestliže nelze uplatnit žádná omezení odpovědnosti nebo záruky, trvání všech aplikovatelných výslovných, implicitních a zákonných záruk, záruky, zástupná prohlášení nebo podmínky je omezeno na třicet (30) dnů ode dne prvního použití webové stránky, jejího obsahu a služeb uživatelem a po uplynutí takového období nebudou žádné záruky platit.

Ukončení používání webové stránky

fairspin.top si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš právo přístupu k webové stránce, pokud uživatel webové stránky poruší tyto Podmínky a/nebo se podílí na jakékoliv nezákonné činnosti související s webovou stránkou.